Logopedie

Bij welke problemen kunnen wij u of uw kind helpen?

 

Spraakproblemen: een of meerdere klanken niet goed kunnen zeggen, slissen, onduidelijk spreken, spraakproblemen bij schisis

 

Taalproblemen: als de taalontwikkeling nog te weinig op gang komt, uw kind te weinig woorden kent, nog moeite heeft met het vormen van zinnen, de taal onvoldoende begrijpt, moeite heeft om ideeën en wensen te verwoorden. Meer weten over taalontwikkeling?  www.kindentaal.nl  Hier vindt u ook de minimum spreeknormen en de SNEL-test om te kunnen inschatten of de taalontwikkeling van uw kind achter blijft en logopedie nodig is.

 

Stemproblemen:  een hese of schorre stem, geen krachtige stem, een te hoge of te lage stem, wanneer spreken vermoeiend of pijnlijk is.

 

Ademproblemen: hyperventilatie, verkeerde ademtechniek, adem in spreken verloopt niet goed

 

Gehoor: regelmatig gaan spraak- en taalproblemen gepaard met gehoorverliezen. Voor een optimale ontwikkeling van de spraak en taal is een goed gehoor van groot belang.

Bij volwassenen geven wij ook training Spraakafzien bij slechthorendheid.

 

Stotteren: beginnend stotteren op jonge leeftijd, stotteren in de kinderjaren en adolescentie, stotteren bij volwassenen. Meer weten over stotteren? www.stotteren.nl  Hier kunt u ook de SLS (screeningslijst stotteren) invullen als uw jonge kind (2-7 jaar) begint te stotteren: aan de hand van vragen krijgt u een indicatie over de ernst van het stotteren en een advies of logopedie nodig is.

 

Afwijkend mondgedrag:  duim-/ vingerzuigen, habitueel mondademen, verkeerde slik die leidt tot afwijkende tand- en kaakstand. Meer weten over afwijkend mondgedrag en gevolgen voor tand-en kaakstand en behandeling? www.omft.info/wat is OMFT