Praktijkinfo

Vergoeding

Vergoeding Logopedie is opgenomen in het pakket van de basisverzekering. Dat wil zeggen dat logopedie 100% wordt vergoed. In onze praktijk hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars. De financiële afhandeling verloopt rechtstreeks met uw zorgverzekeraar, zodat u daar geen omkijken naar hebt.
Vanaf de leeftijd van 18 jaar worden de kosten verrekend met uw eigen risico. Voor meer informatie hierover kunt u het best uw zorgpolis of zorgverzekeraar raadplegen.

 

Directe toegankelijkheid

Een verwijsbrief van uw (huis)arts is in de meeste gevallen niet meer noodzakelijk. Wanneer u zonder verwijzing komt wordt er tijdens de eerste afspraak een DTL-screening afgenomen om te bepalen of u met uw hulpvraag bij de logopedie op de juiste plek bent.
Enkele zorgverzekeraars vergoeden deze Directe Toegankelijkheid niet; in dat geval is een verwijsbrief alsnog een vereiste.
Wij adviseren u dit zelf na te kijken in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

 

Werkwijze

Wanneer u zich aanmeldt voor logopedie, vindt er een intake gesprek plaats waar we naast het opnemen van uw persoonlijke gegevens, samen met u uw hulpvraag helder proberen te krijgen.
Tevens proberen we zicht te krijgen op alle factoren die van invloed zijn op uw klacht, het ontstaan, het in stand houden en het oplossen daarvan. Vervolgens vindt het logopedisch onderzoek plaats. Naar aanleiding van alle verzamelde informatie volgt de logopedische diagnose en wordt een behandelplan opgesteld. Dit wordt met u besproken.

 

Duur en frequentie van de behandelingen

Een reguliere behandeling duurt maximaal 30 minuten (inclusief administratie). Meestal vindt de behandeling 1 keer per week plaats. In sommige gevallen wordt ervoor gekozen de behandeling 2 x per week of 1 x per 2 weken te laten plaatsvinden. De duur van het behandeltraject hangt sterk af van de problematiek en de eigen inzet.

 

Contact met andere betrokkenen

Het kan voorkomen dat er in het belang van de behandeling contact op wordt genomen met uw huisarts, de specialist, de school of het dagverblijf van u of uw kind. Dit gebeurt echter nooit zonder uw toestemming.

 

Goed om te weten

Neemt u bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs, uw zorgpas en eventueel de verwijsbrief van uw arts mee.
Geef wijzigingen in uw persoonlijke situatie of verzekeringsgegevens aan ons door.
Indien u verhinderd bent, dient u ons dit 24 uur van te voren te melden, dit om te voorkomen dat u deze kosten zelf moet betalen.

 

Heeft u een klacht of bent u ontevreden?

Wij houden van transparantie en openheid. Heeft u vragen of klachten, schroom niet om deze met ons te bespreken. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de NVLF.
Klik hier voor klachtenfolder NVLF